• « 2018·06
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  »
2011’07.16・Sat

ASH永遠永遠都....

d65ad97d6eec0a1f2a05e1ab05575aa3.jpg
XIII官方新圖 家用版OP重製超有希望!!!!!!!

ASHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!1bd653e166492e40e214ef6ce4dd716f.png1bd653e166492e40e214ef6ce4dd716f.png1bd653e166492e40e214ef6ce4dd716f.png(廚屁

是說我終於破關了4a61085f1c6a639f028cd48ae97d07d0.png

SAIKI還好解決 但黑ASH讓我一直重打很多次4a61085f1c6a639f028cd48ae97d07d0.png

c6a0b2be70c6bf53db6724813ee465e9.jpg

dc172506263f2d44e758e41dd86b2378.jpg

05.jpg06.jpg


07.jpg


最後一場剛好用貝蒂打贏WWW 命運嗎WWW


我期望看到這段已經很久了(飢渴(自重

13.jpg

354baab3d9ed30dd9bf2882b771b30b7.jpg

不要啊啊阿!!!!!!!!1bd653e166492e40e214ef6ce4dd716f.png1bd653e166492e40e214ef6ce4dd716f.png

77777777 (1)


cdcc878ee64edce393726afc293fc6cd.jpg

雖然結局早就看過了(從去年就在廚) 但我還是QAQ!!!!!!!!!!!!!(煩

最後破關隊伍

085686a4cbe13d9409668384fcb4bac0.jpg


是說我老哥的電腦跑XIII真ㄊㄇㄉ快 人物全都用飛的(羨慕(我那台會LAG

但只要有愛一切都不是問題 瞧 還玩破關了呢4a61085f1c6a639f028cd48ae97d07d0.png(硍

我發現我真的是十字派的4a61085f1c6a639f028cd48ae97d07d0.png4a61085f1c6a639f028cd48ae97d07d0.png快來跟我PK鍵盤(不敢玩街機不要吵


5a4322899e9292b2183101e89ddc68a9.jpg

ASH你超棒的 所以SNK就讓KOF結束在XIII吧 我不希望到時候出XIV又是一個全新的主角(喂

要出就給我出ASH續篇!!!!!!!!!(廚死了你

Categorie:ACG雜談  引用:(0) 留言:(0) TOP

Next |  Back
Post your Comment 管理者にだけ表示を許可
この記事の引用 URL